Vítame Vás na našej web stránke
Klub mladých rybárov Gajary

miestna organizácia
slovenského rybárskeho zväzu
Gajary

RYBÁRSKE REVÍRY
MO SRZ Gajary

1-0410-1-1 Morava č. 3 - Lovný - Kaprový
Čiastkové povodie rieky Moravy od rkm 33,3 pri obci Záhorská Ves - Suchohrad po ústie Rudavy rkm 51,8 a vodné plochy v inundačnom pásme /Dolné rameno pri obci Suchohrad a Kromprzí pri obci Gajary o rozlohe 02ha. Revír je hraničná voda medzi SR a Rakúskom- lov rýb povolený výhradne na území SR.

1-1470-1-1 Záhorský kanál
- Lovný -Kaprový
Vodná plocha od ústia do Pruksi po Homolský most.

1-1240-1-1 Tunka -Lovný -Kaprový
Vodná plocha pri obci Gajary
VÍTAME VÁS
na našej novej stránke ktorú sme založili pre vás rybárov, rybárky a mladých rybárov.

Myšlienka že založíme túto stránku vznikla z bežných potrieb a nárokov pre život organizácie ako je tá naša, že každý člen našej organizácie by mal byť informovaný a mal možnosť  informovať ostatných členov o dianí v našej organizácii po celý rok, pretože život organizácie nekončí členskou  schôdzou. Preto vás budeme na tomto mieste informovať o akciách ktoré sa udiali, alebo ktoré plánujeme zorganizovať. Sme si však vedomí že v našej organizácii máme veľa starších ...
Miestny rybársky poriadok
Ako loviť ryby na Slovensku
Zákon o rybárstve
Novela zákona o rybárstve
Vyhláška-185-2006
ZÁKONY A STANOVY
viac
viac
FOTOGALÉRIA
viac
počítadlo.abz.cz
Copyright© mosrzgajary.sk  |  Tvorba web stránok
tvorba web stranok
viac
AKTUALITY A NOVINKY
Termíny predaja povoleniek v roku 2018 a 2019.
Plán brigád pre rok 2019.
Ceny povoleniek pre rok 2019.
Informácia o pripravovaný aktivitách v 2019.
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%(3%)zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
viac
úvod  |  kontakty