Klub mladých rybárov Gajary
miestna organizácia
slovenského rybárskeho zväzu
Gajary
úvod  |  kontakty
AKTUALITY
MIESTNA ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU V GAJAROCH
Myšlienka že založíme túto stránku vznikla z bežných potrieb a nárokov pre život organizácie ako je tá naša ,že každý člen našej organizácie by mal byť informovaný a mal možnosť  informovať ostatných členov o dianí v našej organizácii po celý rok ,pretože život organizácie nekončí členskou  schôdzou .Preto vás budeme na tomto mieste informovať o akciách ktoré sa udiali, alebo ktoré plánujeme zorganizovať .Sme si však vedomí že v našej organizácii máme veľa starších členov preto oznamy a informácie  budú oznamované samozrejme tak ako doteraz.

Dovoľte teda, aby sme vám v nastávajúcej sezóne popriali veľa hodnotných a krásnych rybárskych zážitkov a najmä úlovkov na našich revíroch .

Petrov zdar.
Váš výbor
Copyright© mosrzgajary.sk  |  Tvorba web stránok
tvorba web stranok
KONTAKTY
Kontaktná adresa:
Záhradná 830/6
90061 Gajary

predseda Radovan Adamík
0905 211 251

podpredseda:
0903574247

tajomníčka:
0905 381 229

hospodár:
0907 427 632