Klub mladých rybárov Gajary
miestna organizácia
slovenského rybárskeho zväzu
Gajary
RYBÁRSKE REVÍRY MO SRZ GAJARY
1-0410-1-1 Morava č. 3 -Lovný -Kaprový
Čiastkové povodie rieky Moravy od rkm 33,3 pri obci Záhorská Ves - Suchohrad po ústie Rudavy rkm 51,8 a vodné plochy v inundačnom pásme /Dolné rameno pri obci Suchohrad a Kromprzí pri obci Gajary o rozlohe 02ha.  Revír je hraničná voda medzi SR a Rakúskom- lov rýb povolený výhradne na území SR.

1-1470-1-1 Záhorský kanál
-Lovný -Kaprový
Vodná plocha od ústia do Pruksi po Homolský most.

1-1240-1-1 Tunka -Lovný -Kaprový
Vodná plocha pri obci Gajary

1-0910-1-1 Štrkovisko Gajarsko-Suchohradské -Lovný -Kaprový
Vodná plocha 3 štrkovísk pri obci Gajary /3,5ha/pri obci Suchohrad /,0,5ha,0,5ha/

1-0860-1-1 Špek -Lovný -Kaprový
Sústava vodných plôch pri obci Gajary /Kruh 2,5ha/Junkov dolec 1ha/Habán 0,3ha/Strža 1,2ha/Štelc a výkopa 1,5ha/Špek 0,8ha

1-0450-1-1 OR Štokrzí -Lovný -Kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena Moravy pri obci Gajary.

1-0180-1-1 Horné rameno -Lovný -Kaprový
Vodná plocha pri obci Suchohrad

1-0030-1-1 Cirno -Lovný -Kaprový
Vodná plocha pri obci Gajary

1-0010-1-1 Bobrie jazero
-Lovný -Kaprový
Vodná plocha dvoch jazier /Horné Bobrie jazero 2ha pri obci Suchohrad a dolné Bobrie jazero 2,5ha pri obci Gajary.

1-0480-1-1 Požiarna nádrž -Lovný -Kaprový
Vodná plocha pri obci Gajary.
Copyright© mosrzgajary.sk  |  Tvorba web stránok
tvorba web stranok
KONTAKTY
úvod  |  kontakty
AKTUALITY
Mapka rybárskych revírov MO SRZ Gajary
Kontaktná adresa:
Záhradná 830/6
90061 Gajary

predseda Radovan Adamík
0905 211 251

podpredseda:
0903574247

tajomníčka:
0905 381 229

hospodár:
0907 427 632