Klub mladých rybárov Gajary
miestna organizácia
slovenského rybárskeho zväzu
Gajary
ZÁKONY A STANOVY
Miestny rybársky poriadok platný od 1.1.2019

Spoločný rybársky poriadok 2019/SRP2019

Lovné miery 2018-2020

Ako loviť ryby na Slovensku

Zákon o rybárstve 216/2018

Novela zákona o rybárstve

Vykonávacia vyhláška k rybárskemu zákonu 381/2018

Stanovy SRZ 2019

Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb

Komentár k privlastňovaniu si úlovkov v § 14 ods. 2 písm.
Copyright© mosrzgajary.sk  |  Tvorba web stránok
tvorba web stranok
KONTAKTY
úvod  |  kontakty
AKTUALITY
Kontaktná adresa:
Záhradná 830/6
90061 Gajary

predseda Radovan Adamík
0905 211 251

podpredseda:
0903574247

tajomníčka:
0905 381 229

hospodár:
0907 427 632